Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

13 stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom - Szkolenia, kursy, ciekawe artykuły na temat szkoleń.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Oferta tygodnia:

Do końca:2019-01-27

Było:990zł

Jest:890zł

13 stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom

Napisany przez Janik Krzysztof dnia 2013-10-16 12:51:28. Aktualizowano 2019-01-21 22:34:25

Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło 5 laureatek spośród ponad stu kandyda­tur nadesłanych z wielu ośrodków Polski. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 14 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką. L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. UNESCO i Ministerstwo Na­uki i Szkolnictwa Wyższego są sygnatariuszami porozumienia dotyczącego dalszej współ­pracy przy organizacji programu. MNiSW ufundowało też specjalną nagrodę dla wybitnych kobiet-naukowców - sfinansowanie kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową.

Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od 2013 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 27.000 zł, habilitacji – 32.000 zł.

 

STYPENDIA HABILITACYJNE

dr Magdalena Król z Warszawy

Dziedzina: weterynaria, onkologia eksperymentalna.

Temat: „Interakcje zachodzące w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego”.

Miejsce:Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie.

dr Agnieszka Łoboda z Krakowa

Dziedzina: biologia molekularna

Temat:„Rola czynników transkrypcyjnych HIF, białek antyoksydacyjnych
i miRNA w regulacji ekspresji genów”.

Miejsce:Zakład Biotechnologii Medycznej; Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

dr Małgorzata Zawadzka z Warszawy

Dziedzina: neurobiologia.

Temat: „Modulowanie funkcji komórek glejowych i neuralnych komórek macierzystych w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego”.

Miejsce:Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Joanna Miszkiel z Krakowa

Dziedzina: neurofarmakologia.

Temat: „Wpływ ligandów receptorów serotoninowych 5-HT1B na działanie amfetaminy u szczurów w modelu samopodawania”.

Miejsce:Pracownia Farmakologii Uzależnień;
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Małgorzata Urbańska z Warszawy

Dziedzina: neurobiologia komórkowa.

Temat: „Regulacja aktywności kinazy mTOR zależnej od GSK3
w neuronach w warunkach fizjologicznych i patologicznych”.

Miejsce:Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynaro­dowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 13 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medy­cyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendy­stek L’Oréal Polska/UNESCO jest już sześćdziesiąt pięć kobiet. Prowadzą one bada­nia w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szcze­cinie, Toru­niu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandyda­tury oceniane są przez 13 jurorów – wybitne autorytety polskiego życia naukoweg­o, wśród nich 3 stypendystki z lat ubiegłych, mające dziś tytuł naukowy profesora.

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNE­SCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L’Oréal i UNESCO „For Women in Science”. Co roku w paryskiej siedzibie UNESCO wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 15 lat trwania programu, nagrody w wysokości 100.000 USD wręczono 77 wybitnym badaczkom z 50 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 196 młodych kobiet z 195 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. Obecnie prowa­dzi go już 50 filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, ponad 1.500 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą między­narodową wspólnotę talentów, a program jest doskonałym źródłem motywacji i inspiracji
dla ko­biet.

 

Jury konkursu o stypendium L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO

 

Przewodnicząca jury:

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Gdańsk), biotechnologia roślin

 

Członkowie jury:

1. Prof. dr hab. Barbara Chwirot (Toruń), biologia molekularna, biologia medyczna

2. Prof. dr hab. Małgorzata Czyż (Łódź), biologia molekularna

3. Prof. dr hab. Alfreda Graczykowa (Warszawa), chemia

4. Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz (Warszawa), medycyna

5. Prof. dr hab. Tomasz Janowski (Olsztyn), weterynaria

6. Prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Kraków), biologia molekularna

7. Prof. dr hab. Joanna Narbutt (Łódź), dermatologia, wenerologia

8. Prof. dr hab. Adam Jaworski (Łódź), mikrobiologia, genetyka

9. Prof. dr hab. Andrzej Legocki (Poznań), biotechnologia

 

Członkowie jury z ramienia UNESCO:

10. Prof. dr hab. Maciej Nałęcz (Paryż), biochemia

11. Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży (Gliwice), biologia molekularna, onkologia

12. Prof. dr hab. Włodzimierz Zagórski-Ostoja (Warszawa), biologia, biochemia

 

Społecznościowe

Uważasz, że artykuł jest ciekawy? Daj go poznać innym!

Kategorie szkoleń

Typy szkoleń: Zapisz się na newsletter. Napisz jakiego szkolenia szukasz - Rynek szkoleń

Współpraca

AVENHANSEN Szkolenia AVENHANSEN
 Akademia MDDP

Dołącz do nas© 2010 - 2019 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.